Artikel

Een realistisch zelfbeeld heb je niet vanzelf, integendeel….

De mens heeft moeite met een realistisch zelfbeeld. We overschatten onze acties en prestaties en geloven hier heilig in. Hoe komt dit en wat betekent dit voor managers en medewerkers?

Fronton is een organisatie adviesbureau dat graag bijdraagt aan de ontwikkeling van waardevolle organisaties. Wij helpen professionals en hun leidinggevenden en bestuurders bij:

Strategische gesprekken

De wereld om ons heen verandert snel en het herijken van doel, strategie en hierop aansluitende verhoudingen volgt hierin.

Wij helpen met denkkracht en inspirerende methoden voor het goede gesprek.

Nieuwe verhoudingen

De traditionele organisatie maakt plaats voor andere vormen en hiërarchie maakt plaats voor meer gelijkwaardigheid.

Wij reiken alternatieven aan en orkestreren het gesprek.

Durven experimenteren

De tijd dat we veranderingen breed konden “uitrollen” is definitief voorbij en kort cyclisch uitproberen heeft meer effect.

Wij maken het experimenteren toepasbaar voor professionals.

Ontwikkeling vakmanschap

Als professional is je vak een belangrijke basis en een onderscheidend vermogen. Ervaring alleen is niet genoeg.

Wij helpen met collectieve en individuele vakontwikkelplannen.

Leren veranderen

Blijven doen wat je altijd deed is niet voldoende. Vooruitkijken, kansen zien en het heft in eigen handen maken je wendbaar.

Wij verbreden uw blik, maken veranderingen overzichtelijk en helpen bij de eerste stappen.

Samenwerken en verbinden

De mens heeft in groepen een natuurlijk neiging tot samenwerken en verbinden maar vertrouwen en mildheid zijn hierin kernbegrippen.

Wij coachen en trainen skills om hierop te versterken.

Wij delen graag onze inzichten, klantverhalen en  inspiraties:

Een paar voorbeelden van opdrachten: