Hoe helpt leidinggeven voor toekomstbestendige organisaties waar met plezier gewerkt kan worden?

Wij worden in onze dienstverlening gedreven door 1 missie:

Bouwen aan toekomstbestendige organisaties waar met plezier gewerkt kan worden.

Wij doen dat door:

 • leidinggevenden te helpen met advies, werkbijeenkomsten en opleiding

 • een inspirerend netwerk te bouwen van klanten, wetenschappers, opinionleaders en vakgenoten om nieuwe kennis, ervaringen en best practices met elkaar uit te wisselen.

Onze thema’s van deskundigheid zijn management en organisatie, persoonlijk leiderschap, vernieuwing en verandering. Verschillende bouwstenen helpen ons om kennis en opgebouwde ervaring efficiënt in te zetten. Onze opdrachtgevers bevinden zich niet in 1 specifieke sector maar laten zich meer definiëren door de intenties waarmee zij willen bouwen en verbeteren.

Nieuw!

Op 5 maart 2020 start onze nieuwe Masterclass Leidinggeven aan Vernieuwing!

Waar kunnen we je mee helpen?

Heb je behoefte aan sparring en advies?

Wil je met je team in een werksessie een sprong maken?

Of zoek je voorsprong door jezelf te ontwikkelen?

Instant Advies

Je hebt ingewikkelde opgaven, een drukke agenda en af en toe behoefte aan sparring. Inhoudelijk, strategisch en soms persoonlijk. Je zoekt iemand om met je mee te puzzelen en te structureren, strategieën te bedenken, te brainstormen over oplossingen of situaties te analyseren. Met een zelf gekozen regelmaat een dagdeel de diepte in om daarna weer met nieuwe ideeën, inzichten en handvatten aan de slag te kunnen.

Instant Advies biedt precies dat. Onverdeelde aandacht, onpartijdigheid en ervaringen uit andere organisaties maken het aantrekkelijk.

Werk-en heisessies

Het lukt soms niet om in de dagelijkse hectiek gefocust en gezamenlijk aandacht te geven aan een belangrijke opgave. Eigenlijk leent het onderwerp zich ervoor om een dag mee aan de slag te zijn. De mensen bij elkaar, de aandacht erbij.

Lees hier hoe onze sessies leiden tot resultaat

Onze werk-en heisessies geven structuur, zorgen voor goede voorbereiding, dragen zorg voor betrokkenheid en leveren een concreet en gemeenschappelijk eindresultaat op. Ideaal voor het ontwikkelen van een strategie, een plan of plan van aanpak waarbij gemeenschappelijkheid en verbondenheid belangrijk zijn.

Opleiding

Je wil klaarstaan om nieuwe opgaven op te pakken en te anticiperen op ontwikkelingen in je taakgebied. Een stuwende kracht kunnen zijn voor je team, lijnen uit kunnen zetten en tegelijkertijd ruimte kunnen laten voor anderen om zich te ontplooien, kunnen spelen met nieuwe ontwikkelingen zoals het nieuwe organiseren.

Wij ontwerpen en faciliteren opleidings-en ontwikkelprogramma’s die je voorsprong geven. Kennis, oefening, handvatten en inspiratie helpen je om in de praktijk te ervaren hoe je nog meer van waarde kunt zijn.

Wij zijn op 3 thema’s deskundig

1. Management & Organisatie

Over managen en organiseren wordt veel gezegd en geschreven. Wat werkt is echter vaak afhankelijk van de specifieke context. Vanuit een organisatiekundige blik kijken we naar organisaties en de processen binnen die specifieke context. Het gaat dan vooral om vraagstukken op het gebied van de inrichting, samenwerking en aansturing.

Enkele vragen waar we bij kunnen helpen:

 • ik wil mijn organisatie aanpassen en zoek naar inrichtingsprincipes die me daarbij kunnen helpen?
 • ik wil een aantal functies centraliseren, waar moet ik rekening mee houden?
 • hoe kan ik mijn managers helpen in het verhogen van hun resultaat?
 • we willen de samenwerking in ons team naar een hoger plan brengen, hoe doen we dat?

2. Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk leiderschap gaat vooral over de vraag wat jij wil bereiken en bijdragen en hoe je dat voor elkaar krijgt. Vraagstukken gaan over zelfbewustzijn, effectiviteit van handelen, ethiek en persoonlijke groei.

Enkele vragen waar we bij kunnen helpen:

 • ik wil meer inzicht in mijzelf en zoek concrete handvatten die daarbij kunnen helpen?
 • het lukt me niet om een bepaalde medewerker te bereiken, wat kan me daarbij helpen?
 • ik zou graag mijn invloed zonder macht willen vergroten, welke handvatten kan ik daarbij gebruiken?
 • Ik zou graag wat meer diplomatie willen ontwikkelen

3. Vernieuwen & Veranderen

In toenemende mate zijn organisaties gedwongen om zichzelf in een hoger tempo te vernieuwen. Ingehaald worden door concurrentie, niet kunnen voldoen aan de maatschappelijke vragen, of onvoldoende aantrekkelijk zijn voor (nieuwe) werknemers, zijn reële risico’s. Maar hoe doe je dat op een manier die aansluit bij het gevraagde tempo zonder de zorgvuldigheid te verliezen en die voorkomt dat tijd wordt besteed aan de verkeerde dingen?

Enkele vragen waar we bij kunnen helpen:

 • hoe start ik vernieuwing, vanuit welke strategie en hoe implementeer ik de vernieuwing?
 • hoe krijg ik de juiste mensen mee en hoe manage ik de verwachtingen naar mijn stakeholders?
 • hoe stuur ik op vernieuwing en monitor ik voortgang?
 • hoe schaal ik succesvolle pilots op?

Samenwerkingen

In SIOO vinden we een professionele community op het gebied van organisatie-en veranderkunde en leiderschapsontwikkeling. Francine is als docent en leermanager verbonden aan SIOO. Zij is vaste leermanager van het kernprogramma Consultant in de Informatiesamenleving en daarnaast betrokken bij verschillende incompany programma’s voor diverse organisaties.

Met veel plezier zijn wij in 2019 de samenwerking aangegaan met de Global Learning Campus van Siemens voor de EMEA regio (Europe, Middle-East, Africa). Francine is als trainer verbonden aan het team voor het Global Leadership Program en reist hiervoor een aantal weken in het buitenland.

Met Innovatiestarters hebben we de Masterclass Leidinggeven aan Vernieuwing ontwikkeld. De koppeling van onze deskundigheden levert wat ons betreft een mooie complementaire combinatie op voor vraagstukken op het gebied van vernieuwing.

Met By Trust zijn we recent gestart met het ontwikkelen van een bijzonder programma voor vrouwen in de wetenschap. Het programma moet bijdragen aan de stem van vrouwen op het toch vaak door mannen gedomineerd wetenschappelijk speelveld. We houden jullie op de hoogte van onze vorderingen!

Voor persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken werken we samen met BrainCompass en maken we gebruik van hun vernieuwende ontwikkel-assessments voor leidinggevenden.

BrainCompass is een innovatief assessment-platform dat de ontwikkeling van professionals vanuit een biologisch mensbeeld ‘empowered’. BrainCompass stelt het brein en de ontwikkeling hiervan centraal. Een neurowetenschappelijk gevalideerde ontwikkel-assessment en unieke DNA analyse vormen de basis van het BrainCompass. Met dit persoonlijke en biologische profiel geven wij jou de kennis en het inzicht hoe jouw natuurlijke talenten verder te ontwikkelen of juist in te zetten. Dit zodat jij doelgericht kunt groeien binnen jouw professionele rol.

Ook ontwikkelen we momenteel een gestructureerde coach-aanpak als vervolg op het ontwikkel-assessment.

Frontondiners

R

egelmatig organiseer ik de Fronton Diners, een initiatief om met klanten en relaties ervaringen en kennis uit te wisselen, nieuwe ideeën te bespreken en om te bouwen aan een gezamenlijk netwerk. Niet zelden komen er mooie nieuwe verbindingen tot stand. Diversiteit in samenstelling wordt nog versterkt doordat iedere zelf ook een tafelgenoot kan meenemen uit het eigen netwerk. Zo is er diversiteit in achtergrond, organisatie, geslacht, leeftijd en natuurlijk in opvatting en stijl hoe organisaties en ambities invulling krijgen. Een interessante mix van jong en oud, ervaren en minder ervaren, grote en kleine organisaties, leidinggevenden en medewerkers, ondernemers en investeerders, vormt zo uitgangspunt voor het delen van verhalen.

Verbinding maakt sterk, een treffende uitspraak van een van de gasten en een mooi motto voor dit initiatief!

Enkele klanten die voorgingen

Inzichten en inspiratie

© 2020 Fronton Advies
Realisatie zichtbaarzijn.nl