Hoe wordt leidinggeven waardevol?

Voor medewerker, bedrijf en voor jezelf?

Fronton helpt leidinggevenden met raad en daad zodat zij positieve impact kunnen hebben en van toegevoegde waarde blijven voor hun team en organisatie. 

Heb je behoefte aan sparring en advies?

Wil je met je team in een werksessie een sprong maken?

Of zoek je voorsprong door jezelf te ontwikkelen?

Instant Advies

Werk- en heisessies

Opleiding 

Je hebt ingewikkelde opgaven, een drukke agenda en af en toe behoefte aan sparring. Inhoudelijk, strategisch en soms persoonlijk. Je zoekt iemand om met je mee te puzzelen en te structureren, strategieën te bedenken, te brainstormen over oplossingen of situaties te analyseren. Met een zelf gekozen regelmaat een dagdeel de diepte in om daarna weer met nieuwe ideeën, inzichten en handvatten aan de slag te kunnen.

Instant Advies biedt precies dat. Onverdeelde aandacht, onpartijdigheid en ervaringen uit andere organisaties maken het aantrekkelijk.

Het lukt soms niet om in de dagelijkse hectiek gefocust en gezamenlijk aandacht te geven aan een belangrijke opgave. Eigenlijk leent het onderwerp zich ervoor om een dag mee aan de slag te zijn. De mensen bij elkaar, de aandacht erbij.

Lees hier hoe onze sessies leiden tot resultaat

Onze werk-en heisessies geven structuur, zorgen voor goede voorbereiding, dragen zorg voor betrokkenheid en leveren een concreet en gemeenschappelijk eindresultaat op. Ideaal voor het ontwikkelen van een strategie, een plan of plan van aanpak waarbij gemeenschappelijkheid en verbondenheid belangrijk zijn.

Je wil klaarstaan om nieuwe opgaven op te pakken en te anticiperen op ontwikkelingen in je taakgebied. Een stuwende kracht kunnen zijn voor je team, lijnen uit kunnen zetten en tegelijkertijd ruimte kunnen laten voor anderen om zich te ontplooien, kunnen spelen met nieuwe ontwikkelingen zoals het nieuwe organiseren.

Wij ontwerpen en faciliteren opleidings-en ontwikkelprogramma’s die je voorsprong geven. Kennis, oefening, handvatten en inspiratie helpen je om in de praktijk te ervaren hoe je nog meer van waarde kunt zijn.

Enkele klanten die voorgingen

Inzichten en inspiratie

© 2019 Fronton Advies
Realisatie zichtbaarzijn.nl